วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โครงการอบรม พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณภาพบัณฑิต กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 การแข่งขันกีฬา"ช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่9"
20 ตุลาคม 2560 โครงการอนุรักษ์คูคลอง และร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ชัยนาท
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ปลูกข้าวและปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙
11 ส.ค. 60 ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โครงการประปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โครงการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 " ย้อนรอยตำนานเมืองแพรกศรีราชา "
วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.60 ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 2/2560
วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.60 คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ