26 พ.ย. 62 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
16 พ.ย. 62 กีฬาช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่ 11 ต้านภัยยาเสพติด
11 พ.ย. 62 งานสืบสานประเพณีลอยกระทง
20-21 ก.ย. 62 โครงการค่ายต้นกล้าแคฝรั่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
14 กันยายน 2562 ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 85 ปีคุณแม่จิรา มหามงคลรัฐ
6-8 กันยายน 62 ค่ายผู้นำนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนำ้พุ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
29 ส.ค. 62 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
20 ส.ค. 62 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทนิเทศ ติดตาม โครงการชัยนาทเมืองคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
13 ส.ค. 62 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
10 ส.ค. 62 ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4 สิงหาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-แคฝรั่งสานสัมพันธ์น้องพี่
26 กรกฎาคม 2562 ดร.เอนก เทีบนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนที่ให้เกียรติมาเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การเขียนโครงการและตัวชี้วัดโครงการ"

  

 

 

 

Zip Locksmith tsescorts.comAdult Search