2 พ.ค. 2562 ตรวจแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2 พ.ค. 2562 ปลูกต้นส้มโอ
28 เม.ย. 62 ปัจฉิมนเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
26 เมษายน 2562 ถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด ห่อหมก
24 เม.ย. 62 7 th CRU QA DAY
20 เม.ย. 62 โครงการสงกรานต์นำ้ทิพย์
5 เมษายน 2562 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุม และโรงเรียนภายในจังหวัดชัยนาท
23 มี.ค. 62 การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
21 มี.ค. 62 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
15 มีนาคม 2562 ข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9
5 มีนาคม 2562 ติดตามโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจชาติ
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
13 ก.พ. 62 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
9 ก.พ. 62 กีฬาสีช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่ 10 ต้านภัยยาเสพติด
6 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
30 มกราคม 2562 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
28 มกราคม 2562 ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่...ท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล
19 ม.ค. 62 งานบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ ครั้งที่ 37

  

  

 

 

 

Zip Locksmith tsescorts.com