14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการสัมมนาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (CRUC องค์กรโปร่งใส่ ใส่ใจธรรมาภิบาล) "สถาบันอุดมศึกษาไทย โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น"
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประธานการประกวดโครงการการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน
3 ก.พ. 61 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต(ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรย่อย)
19 มกราคม 2561 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย ครั้งที่ 36
9 ธันวาคม 2560 พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 17 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
9 ธันวาคม 2560 โครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน
7 ธันวาคม 2560 โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "สูงวัย ไฮเทค " ครั้งที่4
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โครงการอบรม พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณภาพบัณฑิต กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 การแข่งขันกีฬา"ช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่9"
20 ตุลาคม 2560 โครงการอนุรักษ์คูคลอง และร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ชัยนาท
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ปลูกข้าวและปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙
11 ส.ค. 60 ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โครงการประปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โครงการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 " ย้อนรอยตำนานเมืองแพรกศรีราชา "
วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.60 ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 2/2560
วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.60 คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ