5 มีนาคม 2562 ติดตามโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจชาติ
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
13 ก.พ. 62 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
9 ก.พ. 62 กีฬาสีช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่ 10 ต้านภัยยาเสพติด
6 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
30 มกราคม 2562 โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
28 มกราคม 2562 ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่...ท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล
19 ม.ค. 62 งานบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ ครั้งที่ 37
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ วันที่ 10 - 11 มกราคม 2562
26 ธันวาคม 2561ร่วมมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2561
9 ธันวาคม 2561 ะพิธีเปิดป้ายอาคารหอพักนักศึกษาจันทรมงคล๑ และอาคารหอพักนักศึกษาจันทรมงคล ๒ และพิธีทำบุญครบรอบ 18 ปี
12 พฤศจิกายน 2561 โครงการอบรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
9 ตุลาคม 2561 ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และทีมงานสถาบันวัจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  

  

 

 

 

Zip Locksmith tsescorts.com